Wat Is Uw Bedrijf Waard? Een Terechte Vraag

Published Feb 02, 21
6 min read

Q & A Inzake Bedrijfsovernames In Het Mkb

Het verkopen van uw bedrijf is voor de meeste ondernemers een ‘once in a lifetime’-gebeurtenis, met een aanzienlijke impact op zowel het persoonlijke als het zakelijke leven. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces.

We werken landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Drachten, Gouda en ‘s-Hertogenbosch. Internationaal werken we vanuit Antwerpen (België) en Düsseldorf (Duitsland)..

De Waardebepaling Van Een Bedrijf - Bedrijfsovername

Het is belangrijk om deskundig de waarde van het bedrijf te laten bepalen (bedrijf verkopen). Want de waarde die u zelf aan uw onderneming toekent, komt vaak niet overeen met de waarde die een kopende partij voor ogen heeft. De adviseurs van KroeseWevers corporate finance nemen bij een bedrijfswaardering alle factoren mee die relevant zijn om de werkelijke waarde van het bedrijf te bepalen.

Sinds 1991 ben ik overname-adviseur en heb al heel wat overnames begeleid. Vaak raak ik met ondernemers in gesprek die aan mij vragen wat Dé Waarde van hun bedrijf is. Opvolgers vragen me vaak of er niet één of andere vuistregel is om de waarde van het bedrijf te bepalen of zij hebben gehoord dat er een vuistregel is.

Een Bedrijfswaardering, Waarom?

“Als vuistregel wordt in het algemeen juist 5x de winst voor belastingen plus de gebruikelijke afschrijvingen gehanteerd”, verkondigde een onderhandelaar van een andere verkoper. De fiscalist vertelt dat bij berekening van de waarde de gemiddelde winst x de factor 3 tot 4 fiscaal acceptabel wordt geacht. Voorbeelden van vuistregels zijn:Administratiekantoren: 0,75 tot 1,25 keer de omzet per jaarUitzendbureaus: 0,6 tot 1 keer de omzet per jaarVuistregels zijn te eenvoudig om tot een grote investering, dan wel een mega carrièrebepalende beslissing te komen.

Bedrijf Verkopen - OvernameWaardebepaling - Inzicht In Uw Bedrijfswaarde!

Maar ‘resultaten uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst’ en hoe is de prognose onderbouwd. In de onderhandelingen over overname wordt ook vaak verwezen naar datgene dat gebruikelijk zou zijn. De waarde van een bedrijf is echter niet gelijk voor koper en verkoper En overeenstemming over overnamesom pas kan worden bereikt als de waarde van het bedrijf voor koper even hoog of hoger ligt dan de waarde van het bedrijf voor verkoper (waarde bedrijf bepalen).

Bedrijf Verkopen - 20 Jaar Kennis En Ervaring

000, uit het bedrijf kan halen, dan is hij niet gevoelig voor het argument dat het in de branche gebruikelijk is dat de overnamesom 3x de winst (€ 150 - verkoop bedrijf. 000) mag bedragen. Elke partij maakt zijn eigen rekensom en heeft zijn eigen overwegingen. Welk rendement kan de verkoper behalen met het bedrijf en welke meerwaarde kan een koper met het bedrijf creëren - verkoop bedrijf.

Er bestaan geen gemiddelde bedrijven en elke koper bepaalt zelf of het bedrijf hem of haar strategisch gezien waard is. Wil je meer weten over de waardebepaling van een bedrijf of hoe je meerwaarde kan toevoegen aan jouw bedrijf? Of ben je al in een overnametraject gestapt en zit je met vragen? Neem contact op via www - aan-verkopenbedrijf.nl.

Bedrijfswaardering En Overname

In het gesprek krijg je antwoord op vragen zoals:Waar moet ik op letten tijdens het overnametraject?Hoe bepaal je wel de waarde van een bedrijf?Welke valkuilen moet ik absoluut vermijden?Degene die zich in de maand mei 2019 aanmeldt krijgt 50% korting en betaalt slechts € 123,50 exclusief voor waardevolle gesprek en krijgt mijn boek Overname, hoe dan? cadeau.

Wil je je bedrijf verkopen? Je bent niet de enige: onlangs werd duidelijk dat steeds meer mkb’ers dat overwegen. In de praktijk merken we dat veel ondernemers de waarde van hun bedrijf overschatten. Op basis van de omzet en het aantal klanten denken ze vaak een redelijke inschatting te maken, maar die is niet altijd realistisch.

Wat Is Mijn Bedrijf Waard?

Daarom zijn twee bedrijven met dezelfde omzet meestal niet evenveel waard. Zelf de waarde bepalen van je bedrijf is ingewikkeld. Vaak heb je geen objectief beeld van de markt waarin je je begeeft. Of er zijn specifieke aspecten van jouw branche die je over het hoofd ziet. Het kan nooit kwaad om iemand je hierover te laten adviseren.

Bedrijfswaardering – BedrijfsadviesBedrijf Verkopen? - Bereid Je Goed Voor - Bekijk De Tips!

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

Wil je toch een inschatting maken? Neem dan de volgende aspecten mee te nemen in de bepaling van de waarde. Onder de tabel komen alle aspecten aan de orde. Een sterke marktpositie in de sector Hoge managementcapaciteiten Toekomstbestendigheid Een juiste en kloppende financiële verslaglegging Actuele jaarverslagen Consistente weergave van groei Contracten die voor langere tijd lopen Prognose op toekomstige handel Sterke winst voor belasting (EBITDA) Eenvoudige aandelenstructuur Sterke positie ten opzichte van concurrentie Vertrek van verkopende eigenaren Achterhaald businessmodel Klanten die meer dan 20 procent van de inkomsten vertegenwoordigen Orders of contracten die meer dan 10 procent van de inkomsten vertegenwoordigen Een winst voor belasting van minder dan 5 procent Ex-eigenaar die zich met de bedrijfsstrategie blijft bemoeien Minderheidsaandeelhouders die een deal kunnen blokkeren Zwakke positie ten opzichte van concurrenten Tot op zekere hoogte is dit subjectief, omdat ondernemers vaak hun marktpositie overschatten.

Uw Bedrijf Verkopen - Bedrijven Verkoop

Het lijkt dan veel waard, maar dat valt tegen (waarde bedrijf bepalen). Wat is de waarde van de managers die overblijven? Denk hierbij zowel inhoudelijk als in de breedte. Tel hierbij de managementcapaciteiten van de verkopende eigenaren niet mee, tenzij ze verwachten nog 2 jaar aan de onderneming verbonden te blijven. Blijf je (voorlopig) verbonden nog aan het bedrijf? Dan is dat een grote pré.

Bedrijfswaardering: Tips Voor Een Goede WaardebepalingIk Wil Mijn Bedrijf Overdragen Of Verkopen. Waar Begin Ik?

Heeft het bedrijf op zichzelf toekomstperspectief? Of begeeft het zich in een neergaande markt en heeft het op zelfstandige voet geen bestaansrecht meer? Dat laatste deed zich bijvoorbeeld voor bij het beroemde ‘Kodak filmrolletje’-businessmodel. Een bedrijf dat plannen kan overleggen die de toekomstbestendigheid waarborgen, hebben een hogere waarde. Een bedrijf dat afhankelijk is van enkele grote klanten, is minder waard. waardebepaling bedrijf.

Onderneming Verkopen: Discreet, Succesvol En Snel.

Elke klant die meer dan 20 procent van de inkomsten vertegenwoordigt, verlaagt de waarde. Ook grote orders of contracten die meer dan 10 procent van de inkomsten genereren verlagen de waarde. Bedrijven waarbij de boekhouding correct is bijgehouden hebben een hogere waarde. IT-bedrijven, die veel met langlopende contracten voor licenties werken, lopen hier weleens tegenaan.

In de balans moet bovendien onder de post ‘kortlopende verplichtingen’ een voorziening komen voor het deel dat nog niet is uitgevoerd. Wanneer dit niet gebeurt, kan een koper het netto vermogen lager inschatten, wat tot onaangename verrassingen kan leiden. Het is een lastige kwestie: kleine bedrijven hebben geen wettelijke verplichting om een gedetailleerde toelichting openbaar te maken.

Voorbereiding Bedrijf Verkopen

Bedrijf Verkopen Tijdens CoronaWaardebepaling Bedrijf Weten? Bedrijfsoverdrachten


Hoe actueler, hoe beter. Het verleden vormt een leidraad om een inschatting te maken hoe goed je het bedrijf hebt gerund. Een onderneming die consequent goede winstcijfers heeft gepresenteerd, wordt hoger gewaardeerd. Daarnaast is het voor een koper belangrijk of de prognose voor de toekomst realistisch is. Uit de historische en eerder voorspelde winst is af te leiden of zo’n prognose dichtbij de werkelijke winst zat.

Bedrijven met langlopende contracten hebben een hogere waarde. Zo zullen IT-bedrijven met contracten voor licenties met een looptijd van meer dan een jaar meer opleveren dan bedrijven die kortere contracten hebben. De waarde wordt nog eens verhoogd als de contracten ieder jaar verlengd worden. In het geval van de IT gebeurt het geregeld dat het contract na ieder contractjaar een jaar wordt verlengd.

More from Winkelruimte

Navigation

Home

Latest Posts

Kantoorruimte Te Huur Rotterdam

Published Mar 06, 21
6 min read

Rojales

Published Mar 04, 21
5 min read

Bedrijfsruimte

Published Mar 03, 21
6 min read